Bổ trợ lớp 4

Là gói học giúp học sinh ôn tập và bổ trợ bám sát chương trình trên lớp và mở rộng nâng cao các kiến thức, kĩ năng cần thiết để đạt được thành tích tốt trong các kỳ thi.
Nhấn để bật tiếng

Mô tả khóa học

Là gói học giúp học sinh ôn tập và bổ trợ bám sát chương trình trên lớp và mở rộng nâng cao các kiến thức, kĩ năng cần thiết để đạt được thành tích tốt trong các kỳ thi.
  • Cấu trúc khóa học:
35 bài giảng/khóa
hơn 165 bài tập/khóa

Đề cương khóa học