Bổ trợ lớp 8

Là gói học giúp học sinh ôn tập và bổ trợ bám sát chương trình trên lớp và mở rộng nâng cao các kiến thức, kĩ năng cần thiết để đạt được thành tích tốt trong các kỳ thi.
Nhấn để bật tiếng

Mô tả khóa học

Là gói học giúp học sinh ôn tập và bổ trợ bám sát chương trình trên lớp và mở rộng nâng cao các kiến thức, kĩ năng cần thiết để đạt được thành tích tốt trong các kỳ thi.
  • Cấu trúc khóa học:
10-100 bài giảng/khóa (tùy từng môn)
200-900 bài tập

Đề cương khóa học