Sách chinh phục đề thi vào 6 môn Tiếng Anh

Viết một đoạn ngắn gọn và có sức lôi cuốn người đọc ở đây nhằm giải thích về nội dung chính của khóa học này

Mô tả khóa học

Sách Chinh phục đề thi vào 6 môn Tiếng Anh gồm 2 phần:
1. Đề thi:
  • Hệ thống đề tham khảo được biên soạn bám sát xu hướng đề thi tuyển sinh của các trường THCS chất lượng cao, phủ toàn bộ các dạng bài.
  • Đề
2. Hướng dẫn giải chi tiết:
  • Hướng dẫn giải được biên soạn tỉ mỉ, chi tiết, dễ hiểu, học sinh có thể TỰ HỌC. Đồng thời, phụ huynh có thể đồng hành, giúp con ĐÁNH GIÁ MỨC NĂNG LỰC, bám sát mục tiêu và xây dựng lộ trình ôn luyện cho phù hợp.
  • Lời giải

Đề cương khóa học