Đánh giá năng lực - môn KHXH

Viết một đoạn ngắn gọn và có sức lôi cuốn người đọc ở đây nhằm giải thích về nội dung chính của khóa học này
Giáo viên: Lê Thị Thu Hương

Mô tả khóa học

Đề cương khóa học

Giới thiệu giáo viên
Lê Thị Thu Hương
Lê Thị Thu Hương -

Câu nói truyền cảm hứng: Sự học là vô cùng, nhưng đừng vì vậy mà không học. Lựa chọn cách học phù hợp với hoàn cảnh của mình mới là người biết học!

  • Giáo viên Trung học cao cấp, giải Nhất giáo viên dạy giỏi môn Lịch sử thành phố Hà Nội.
  • Tham gia công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Quốc gia.