Ngữ văn 6 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Tiếng và từ
  • Cấu tạo từ
  • Bài 1
  • Bài 2; 3
  • Bài 4, 5
Nhấn để bật tiếng
X

Học kỳ I

Từ và cấu tạo từ tiếng Việt

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 10.297


Từ là đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất có nghĩa và có chức năng cấu tạo câu. Kiến thức liên quan đến từ và cấu tạo từ, các con đã được học ở lớp 5. Trong bài giảng này, thầy Phi Hùng sẽ giúp các em ôn luyện, củng cố lại kiến thức liên quan đến từ và cấu tạo từ để các em hồi nhớ và nắm chắc hơn kiến thức. Mời các con bắt đầu bài giảng.

Chưa có thông báo nào