Ngữ văn 6 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ I

Từ và cấu tạo từ tiếng Việt

Độ dài: 54 phút

Tóm tắt nội dung


Từ là đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất có nghĩa và có chức năng cấu tạo câu. Kiến thức liên quan đến từ và cấu tạo từ, các con đã được học ở lớp 5. Trong bài giảng này, thầy Phi Hùng sẽ giúp các em ôn luyện, củng cố lại kiến thức liên quan đến từ và cấu tạo từ để các em hồi nhớ và nắm chắc hơn kiến thức. Mời các con bắt đầu bài giảng.

Trao đổi bài (14)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tiếng và từ
  • Cấu tạo từ
  • Bài 1
  • Bài 2; 3
  • Bài 4, 5
X