Ngữ văn 6 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ I

Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt (Phần một)

Độ dài: 33 phút

Tóm tắt nội dung


Giao tiếp là một trong những hoạt động rất phổ biến và cần thiết trong cuộc sống con người. Trong giao tiếp, người ta có thể sử dụng nhiều phương tiện khác nhau nhưng phương tiện chủ yếu vẫn là ngôn ngữ. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để mỗi người tham gia giao tiếp đều đạt được mục đích giao tiếp, truyền đạt được điều mà mình muốn thể hiện. Trong bài giảng này, thầy Phi Hùng sẽ giúp các em hiểu được các khái niệm giao tiếp, văn bản, phương thức biểu đạt làm nền tảng để tiếp tục tìm hiểu kĩ hơn ở những bài giảng tiếp sau.

Trao đổi bài (6)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Giao tiếp - các ví dụ
  • Đặc điểm của hoạt động giao tiếp
  • Khái niệm giao tiếp
  • Văn bản - Các ví dụ
  • Đặc điểm của văn bản
X