Ngữ văn 6 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Đọc hiểu văn bản
    • Sự ra đời kì lạ của Gióng
    • Khi giặc đến nhà
    • Gióng ra trận, giết giặc, lập công
    • Gióng bay về trời
Nhấn để bật tiếng
X

Học kỳ I

Thánh Gióng

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 9.491


"Phá tặc đãn hiềm tam tuế vãn - Đằng vân do hận cửu thiên đê" - câu thơ từ hai trăm năm trước của danh sĩ Cao Bá Quát có nhắc tới cậu bé mới lên ba mà đã lên đường giết giặc cứu nước. Cậu bé ấy là hình ảnh tiêu biểu, kết tinh truyền thống yêu nước chống ngoại xâm của dân tộc ta. Bài giảng ngày hôm nay, các con sẽ được tìm hiểu câu chuyện về chú bé kì lạ ấy qua truyền thuyết Thánh Gióng. Mời các con cùng bắt đầu bài học.

Chưa có thông báo nào