Ngữ văn 6 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm (Tham khảo)
  • Khả năng kết hợp và chức năng ngữ pháp (Tham khảo)
  • Phân loại danh từ (Tham khảo)
  • Danh từ chỉ đơn vị và chỉ sự vật (Tham khảo)
  • Danh từ đơn vị tự nhiên và đơn vị quy ước (Tham khảo)
  • Luyện tập - Bài 1; 2
  • Bài 3; 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

Học kỳ I

Danh từ (Phần một)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 4.180


Danh từ là từ loại các con đã được làm quen từ chương trình tiểu học. Lên lớp 6, các con tiếp tục được ôn luyện, củng cố các kiến thức đã học đồng thời mở rộng, đi sâu hơn vào bản chất khái niệm. Trong bài học này, thầy Hùng sẽ hướng dẫn các con nắm chắc khái niệm danh từ, tìm hiểu hệ thống phân loại danh từ, đặc biệt là danh từ chỉ đơn vị. Mời các con cùng tập trung theo dõi!

Chưa có thông báo nào