Ngữ văn 6 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Ngôi kể và các loại ngôi kể
  • Các ví dụ
  • Vai trò, tác dụng các ngôi kể
  • Luyện tập - Bài 1, 2
  • Bài 3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

Học kỳ I

Ngôi kể trong văn tự sự

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 3.066

Để có được một bài văn tự sự sống động, hấp dẫn, thể hiện rõ suy nghĩ, tư tưởng, tình cảm của người viết, bên cạnh việc sáng tạo ra một câu chuyện hấp dẫn, lời kể sinh động, lôi cuốn, nhân vật ấn tượng ... người viết cần lựa chọn được ngôi kể chuyện phù hợp. Có những ngôi kể nào? Đặc điểm và tác dụng của mỗi ngôi kể ấy ra sao? Những câu hỏi đó sẽ được giải đáp trong bài giảng ngày hôm nay - bài giảng: Ngôi kể trong văn tự sự.

Chưa có thông báo nào