Ngữ văn 6 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ I

Ếch ngồi đáy giếng

Độ dài: 44 phút

Tóm tắt nội dung

Ếch ngồi đáy giếng là một trong những câu chuyện ngụ ngôn quen thuộc của kho tàng ngụ ngôn dân gian. Mượn câu chuyện về các loài vật để gửi gắm những lời khuyên răn, những bài học thấm thía, sâu sắc về cuộc sống - đó là đặc trưng cơ bản của các câu chuyện ngụ ngôn. Vậy bài học nào "ngụ" sau câu chuyện về chú ếch trong đáy giếng? Thầy trò ta cùng tìm hiểu.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm truyện ngụ ngôn
  • Ếch ngồi đáy giếng
  • Trí tuệ hạn hẹp, nông cạn
  • Ếch ra ngoài giếng
X