Ngữ văn 6 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Nhân vật thầy bói
  • Tình huống truyện
  • Sai lầm về phương pháp nhận thức
  • Sai lầm về phương pháp nhận thức (tiếp)
  • Văn hóa tranh luận
Nhấn để bật tiếng
X

Học kỳ I

Thầy bói xem voi

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 3.824


Thầy bói xem voi sẽ là câu chuyện ngụ ngôn tiếp theo trong chương trình học của chúng ta. Thông qua một câu chuyện hài hước, dân gian muốn phê phán những người làm nghề mê tín dị đoan đồng thời nêu bài học về cách nhìn nhận, đánh giá các sự vật, hiện tượng trong cuộc sống. Mời các em cùng bắt đầu bài học!

Chưa có thông báo nào