Ngữ văn 6 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Phân loại danh từ (Tham khảo)
  • Quy tắc viết hoa danh từ riêng (Tham khảo)
  • Đối với tên nước ngoài phiên âm trực tiếp (Tham khảo)
  • Luyện tập - Bài 1; 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

Học kỳ I

Danh từ (Phần hai)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 2.676


Tiếp nối bài giảng hôm trước về từ loại danh từ, hôm nay, các em sẽ tiếp tục được thầy Phi Hùng hướng dẫn tìm hiểu về các loại Danh từ chung - Danh từ riêng cùng với quy tắc viết hoa tên riêng trong tiếng Việt. Nội dung kiến thức không phức tạp nhưng dễ nhầm lẫn nếu ta không chú ý. Vì vậy các em lưu ý tập trung khi học bài giảng nhé.

Chưa có thông báo nào