Ngữ văn 6 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
    • Truyện trung đại
    • Nhan đề tác phẩm
  • Chuyện thứ nhất
    • Tình huống truyện
    • Các nhân vật
  • Chuyện thứ hai
    • Tình huống truyện
    • Các nhân vật
  • Chủ đề tác phẩm
Nhấn để bật tiếng
X

Học kỳ I

Con hổ có nghĩa - Tham khảo

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 2.862


Con hổ có nghĩa là tác phẩm thuộc kiểu truyện trung đại, các tác phẩm được sáng tác thời trung đại, mang tính giáo huấn và có sự kết hợp giữa hư cấu, tưởng tượng với những ghi chép người thật, việc thật. Thông qua những câu chuyện về nghĩa tình của loài vật, các nhà nho xưa muốn nhắn nhủ người đời về lẽ sống, tình thương, về đạo lí ơn trả nghĩa đền của người Việt ta.

Chưa có thông báo nào