Ngữ văn 6 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ II

Phó từ

Độ dài: 38 phút

Tóm tắt nội dung


Phó từ là từ loại tiếp theo các em sẽ được học trong chương trình phân môn Tiếng Việt ở lớp 6. Tuy không đa dạng, phong phú và có số lượng từ lớn như danh từ, động từ, tính từ nhưng phó từ cũng được sử dụng rất phổ biến trong giao tiếp hàng ngày vì ý nghĩa và tác dụng của nó. Vậy phó từ là gì? Vai trò, tác dụng của chúng ở trong cụm từ, trong câu là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học này.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Phó từ là gì
  • Các loại phó từ
  • Luyện tập
    • Bài 1
    • Bài 2
X