Ngữ văn 6 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ II

Ẩn dụ (Phần một)

Độ dài: 29 phút

Tóm tắt nội dung


Ẩn dụ là biện pháp tu từ gọi tên sự vật này bằng tên gọi sự vật khác có mối quan hệ tương đồng. Đây là biện pháp tu từ thường được sử dụng trong các tác phẩm văn chương nhằm tăng tính gợi hình, gợi cảm cho việc diễn đạt đồng thời làm câu văn, câu thơ thêm hàm súc. Mời các em cùng tìm hiểu biện pháp tu từ này thông qua bài giảng về Ẩn dụ của thầy Nguyễn Phi Hùng.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Ẩn dụ là gì
  • Ví dụ
  • Tác dụng
  • Lưu ý
 • Các kiểu ẩn dụ
  • Ẩn dụ phẩm chất, ẩn dụ cách thức
  • Ẩn dụ hình thức, ẩn dụ chuyển đổi cảm giác
X