Ngữ văn 6 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ II

Câu trần thuật đơn không có từ là

Độ dài: 27 phút

Tóm tắt nội dung


Câu trần thuật đơn không có từ là sẽ là nội dung bài học ngày hôm nay của thầy trò ta. Kiểu câu này có gì khác so với câu trần thuật đơn có từ là? Các em sẽ tìm được câu trả lời trong bài giảng hôm nay qua phần hướng dẫn của thầy Nguyễn Phi Hùng.

Trao đổi bài (0)

X