Ngữ văn 6 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Người da đỏ và người da trắng
    • Cách ứng xử với đất đai, bầu trời
    • Không gian sống
    • Ứng xử với bầu không khí, muông thú
  • Lời kêu gọi
Nhấn để bật tiếng
X

Học kỳ II

Bức thư của thủ lĩnh da đỏ (phần hai)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 1.421

Bức thư của thủ lĩnh da đỏ là văn bản được sáng tác cách này đã gần hai thế kỉ tuy nhiên, vấn đề mà nó đặt ra lại vô cùng mới mẻ và vẫn mang tính thời sự. Đó là vấn đề cách ứng xử giữa con người và thiên nhiên. Các em sẽ được tìm hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản này qua phần hướng dẫn của thầy giáo Nguyễn Phi Hùng.

Chưa có thông báo nào