Ngữ văn 6 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ II

Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp)

Độ dài: 40 phút

Tóm tắt nội dung

Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ là bài học thiết thực giúp các em phát hiện và chỉnh sửa các lỗi thường gặp trong quá trình giao tiếp hàng ngày và viết bài văn. Qua phần hướng dẫn của thầy Nguyễn Phi Hùng, các em sẽ biết cách để sửa lỗi và tự rút cho mình kinh nghiệm để không còn mắc các lỗi tương tự.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Lỗi thiếu cả CN, VN
  • Lỗi quan hệ ý nghĩa giữa các thành phần
  • Luyện tập
    • Bài 1, bài 2
    • Bài 3
    • Bài 4
X