Ngữ văn 6 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ II

Tổng kết phần tập làm văn

Độ dài: 50 phút

Tóm tắt nội dung

Trong bài giảng này, thầy Nguyễn Phi Hùng sẽ hướng dẫn các em tổng kết các kiểu bài làm văn được học trong chương trình Ngữ văn 6, từ đầu năm học. Qua bài giảng, các em sẽ có cái nhìn khái quát, hệ thống và hồi nhớ lại những kiến thức liên quan đến đặc điểm, phương pháp làm bài của những kiểu, dạng bài văn đã học trong chương trình, chuẩn bị thi học kì II và làm tiền đề để tiếp tục tìm hiểu những văn bản mới cho năm học sau.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Các văn bản và phương thức biểu đạt
  • Đặc điểm, cách làm các dạng bài
  • Văn tự sự
  • Văn miêu tả
  • Luyện tập
X