Ngữ văn 6 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
 • Xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 6
  • Bài 6 (tiếp)
 • Dạng 2: Viết câu/ đoạn văn có sử dụng biện pháp tu từ
  • Bài 1
  • Bài 2
Nhấn để bật tiếng

ÔN TẬP HỌC KÌ II

Ôn tập Tiếng Việt (Tiết 3)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 272

Chưa có thông báo nào