Ngữ văn 6 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Câu
    • Lý thuyết về câu
    • Dạng 1: Phân tích thành phần câu và xác định kiểu câu
    • Dang 2: Xác định câu trần thuật đơn vào các tiểu loại tương ứng
Nhấn để bật tiếng

ÔN TẬP HỌC KÌ II

Ôn tập Tiếng Việt (Tiết 5)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 118

Chưa có thông báo nào