Ngữ văn 6 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Câu (tiếp)
    • Dạng 3: Đặt câu/ viết đoạn văn có chứa câu trần thuật đơn
    • Dạng 4: Phát hiện lỗi, sửa lỗi và Dạng 5: Điền dấu câu
    • Dạng 6: Nêu tác dụng của dấu câu
Nhấn để bật tiếng

ÔN TẬP HỌC KÌ II

Ôn tập Tiếng Việt (Tiết 6)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 182

Chưa có thông báo nào