Ngữ văn 6 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

ÔN TẬP HỌC KÌ II

Ôn tập phần Văn (Tiết 1)

Độ dài: 35 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • I - Nhóm các văn bản truyện
    • Lí thuyết
  • Luyện tập
    • Dạng 1: Tóm tắt các văn bản truyện
    • Ví dụ mẫu
X