Ngữ văn 6 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • I - Nhóm các văn bản truyện
    • Lí thuyết
  • Luyện tập
    • Dạng 1: Tóm tắt các văn bản truyện
    • Ví dụ mẫu
Nhấn để bật tiếng

ÔN TẬP HỌC KÌ II

Ôn tập phần Văn (Tiết 1)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 471

Chưa có thông báo nào