Ngữ văn 6 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • I - Nhóm các văn bản truyện
    • Dạng 3: Cảm nhận về một nhân vật/ hình ảnh
    • Ví dụ 1
    • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng

ÔN TẬP HỌC KÌ II

Ôn tập phần Văn (Tiết 3)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 212

Chưa có thông báo nào