Ngữ văn 6 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • II - Các văn bản kí
    • Lí thuyết
  • Luyện tập
    • Dạng 1: Nêu nội dung của văn bản
    • Dạng 2: Cảm nhận về hình ảnh/ hình tượng trong tác phẩm kí
    • Dạng 3: Nêu những nét đặc sắc nghệ thuật của bài kí
Nhấn để bật tiếng

ÔN TẬP HỌC KÌ II

Ôn tập phần Văn (Tiết 5)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 225

Chưa có thông báo nào