Toán 7 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
    • Hai đường thẳng vuông góc
    • Đường trung trực của đoạn thẳng
  • Bài tập vận dụng
    • Bài 1
    • Bài 2
Nhấn để bật tiếng

HÌNH HỌC - CHƯƠNG 1. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC – ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Bài 02. Hai đường thẳng vuông góc

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 6.475


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Hai đường thẳng vuông góc.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào