Toán 7 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 4: Hàm số và đồ thị
    • Bài 1
    • Bài 2
    • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN THI HỌC KÌ I

Bài 01. Một số dạng bài tập trong đề thi HK 1 (Phần 4)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 1.984

Clip 01: 10:43, Thầy ghi nhầm tung độ điểm C, các em sửa thành $$C(\frac{4}{3}; -4)$$.

Chúc các em học tốt!

Chưa có thông báo nào