Toán 7 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • 1. Biểu đồ đoạn thẳng
  • 2. Số trung bình cộng
Nhấn để bật tiếng
X

ĐẠI SỐ - CHƯƠNG 3. THỐNG KÊ

Bài 02. Biểu đồ - Số trung bình cộng

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 12.703

GV đính chính bài giảng: Phút thứ 3:16 clip 02 sửa đúng thành $$x_k.n_k$$

Chưa có thông báo nào