Toán 7 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • 1. Đơn thức là gì ?
  • 2. Đơn thức thu gọn
  • 3. Bậc của đơn thức
  • 4. Nhân hai đơn thức
  • 5. Vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

ĐẠI SỐ - CHƯƠNG 4. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Bài 02. Đơn thức

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 13.208

Chưa có thông báo nào