Toán 7 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
    • 1. Đơn thức đồng dạng
    • 2. Cộng trừ các đơn thức đồng dạng
  • 3. Vận dụng
    • Bài 1
    • Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

ĐẠI SỐ - CHƯƠNG 4. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Bài 03. Đơn thức đồng dạng

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 7.677

Chưa có thông báo nào