Toán 7 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • 1. Đa thức
  • 2. Thu gọn đa thức
  • 3. Bậc của đa thức
  • 4. Vận dụng
    • Bài 1
    • Bài 2
Nhấn để bật tiếng

ĐẠI SỐ - CHƯƠNG 4. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Bài 04. Đa thức

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 4.158

Chưa có thông báo nào