Toán 7 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • 1. Đa thức 1 biến
    • Đa thức một biến là gì ?
    • Ví dụ
  • 2. Sắp xếp đa thức một biến
  • 3. Vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

ĐẠI SỐ - CHƯƠNG 4. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Bài 06. Đa thức một biến

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 9.012

Chưa có thông báo nào