Toán 7 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • 1. Cộng hai đa thức một biến
  • 2. Trừ hai đa thức một biến
  • 3. Vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

ĐẠI SỐ - CHƯƠNG 4. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Bài 07. Cộng, trừ đa thức một biến

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 7.096

Chưa có thông báo nào