Toán 7 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • 1. Nghiệm của đa thức một biến
    • Ví dụ 1 + 2
    • Ví dụ 3 + 4
  • 2. Vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

ĐẠI SỐ - CHƯƠNG 4. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Bài 08. Nghiệm của đa thức một biến

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 8.869

Chưa có thông báo nào