Toán 7 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
    • Tính chất các điểm thuộc tia phân giác
    • Tính chất 3 đường phân giác của tam giác
  • Bài tập vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

HÌNH HỌC - CHƯƠNG 3. QUAN HỆ GIỮA CÁC YÊU TỐ TRONG TAM GIÁC

Bài 05. Tính chất ba đường phân giác của tam giác

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 7.314

Chưa có thông báo nào