Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp giải chung
  • VD1
  • VD2+VD3
  • VD4+VD5
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG I: HÀM LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Bài 5. Phương trình lượng giác bậc nhất với sin và cos

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 6.045

Trong ví dụ 3 thầy viết thiếu ^2 còn đáp án vẫn chuẩn xác. Các bạn sửa lại giúp thầy nhé

vd3

Chưa có thông báo nào