Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2 - 3
  • Ví dụ 4 - 5
  • Ví dụ 6
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG I: HÀM LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Bài 6. Phương trình lượng giác với 1 hàm lượng giác

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 3.344

Chưa có thông báo nào