Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Tóm tắt phương pháp giải chung
  • BT1
  • BT2
  • BT3
  • BT4
  • BT5
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG I: HÀM LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Bài 11. Một số dạng phương trình lượng giác nâng cao

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 3.228

Chưa có thông báo nào