Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Dạng toán: Tìm hệ số lớn nhất trong khai triển
  • BT1
  • BT2
  • BT3
  • Dạng toán: tính tổng sử dụng NT + BT1
  • BT2
  • BT3
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG II. TỔ HỢP - NHỊ THỨC - XÁC SUẤT

Bài 6. Nhị thức newton (Phần 2)

Độ dài: 66 phút - Số lượt học 3.934

Lưu ý: Trong BT2 (clip 03) thầy nhầm $$ k\le \frac{25}{3} $$ các em sửa thành $$ k\le \frac{23}{3} $$ và tính toán lại đoạn sau nhé

Chưa có thông báo nào