Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

Chương II. Bài tập về đường và mặt trong không gian. Quan hệ song song

Bài 8. Thiết diện song song với một đường cho trước

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 1.847

Bài giảng dạy các em tìm thiết diện song song với một đường cho trước

Chưa có thông báo nào