Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Bài 8. Thiết diện song song với một đường cho trước sẽ được mở vào ngày 11/08/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

Chương II. Bài tập về đường và mặt trong không gian. Quan hệ song song

Bài 8. Thiết diện song song với một đường cho trước

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 1.126

Bài giảng dạy các em tìm thiết diện song song với một đường cho trước

Chưa có thông báo nào