Ôn luyện Ngữ văn 6 - Cô Nguyễn Thị Thu Trang

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát chuyên đề truyền thuyết
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: TRUYỀN THUYẾT

Khái quát

Độ dài: 9 phút - Số lượt học 3.072

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức chung về Truyền thuyết.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Hoàn thành các phiếu bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào