Vũ Mạnh Hải
  • 1.000 + học sinh đang theo dõi
  • 50 + bài giảng online
  • 5 + năm kinh nghiệm
Vũ Mạnh Hải

THÔNG TIN GIÁO VIÊN

Họ và tên

Vũ Mạnh Hải

Nơi công tác:

Trường THPT Phú Xuyên A

Môn dạy:

Ngữ văn

Học vị:

Cử nhân