Nguyễn Thị Phương
  • 1.000 + học sinh đang theo dõi
  • 80 + bài giảng online
  • 5 + năm kinh nghiệm
Nguyễn Thị Phương

THÔNG TIN GIÁO VIÊN

Họ và tên

Nguyễn Thị Phương

Nơi công tác:

Hệ thống giáo dục HOCMAI

Môn dạy:

Tiếng Anh

Học vị:

Cử nhân