Trần Đức
  • 1.000 + học sinh đang theo dõi
  • 50 + bài giảng online
  • 7 + năm kinh nghiệm
Trần Đức

Đôi nét về tôi

Nơi công tác:

Hệ thống giáo dục HOCMAI

Môn dạy:

Vật lí

Học vị:

Cử nhân

những câu chuyện thú vị

Trần Đức
Trần Đức
Previous Next