Phạm Ngọc Sơn
  • 3.000 + học sinh đang theo dõi
  • 200 + bài giảng online
  • 15 + năm kinh nghiệm
Phạm Ngọc Sơn

THÔNG TIN GIÁO VIÊN

Họ và tên

Phạm Ngọc Sơn

Nơi công tác:

Trường đại học Thủ đô Hà Nội

Môn dạy:

Hóa học

Học vị:

Tiến sĩ