Hướng dẫn giải bài tập Toán 4

Hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa hiện hành môn Toán lớp 4.
Nhấn để bật tiếng

Mô tả khóa học

 • Khóa học giúp học sinh giải quyết tất cả các bài tập trong sách giáo khoa môn Toán lớp 4.
 • Giải thích chi tiết, cặn kẽ và ướng dẫn học sinh cách làm từng bài tập.

Đối tượng

Học sinh đang học lớp 4 trên cả nước.

Đề cương khóa học

HƯỚNG DẪN HỌC TRỰC TUYẾN


CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC


CHƯƠNG 4. PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI


CHƯƠNG 6. ÔN TẬP


 • Bài 01. Ôn tập về số tự nhiên.

  • Bài giảng đang được cập nhật
 • Bài 02. Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)

  • Bài giảng đang được cập nhật
 • Bài 03. Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)

  • (16/11/2019)
 • Bài 04. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên.

  • (17/11/2019)
 • Bài 05. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

  • (18/11/2019)
 • Bài 06. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

  • (19/11/2019)
 • Bài 07. Ôn tập về biểu đồ.

  • (20/11/2019)
 • Bài 08. Ôn tập về phân số.

  • (21/11/2019)
 • Bài 09. Ôn tập về các phép tính với phân số.

  • (22/11/2019)
 • Bài 10. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

  • (23/11/2019)
 • Bài 11. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

  • (24/11/2019)
 • Bài 12. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

  • (25/11/2019)
 • Bài 13. Ôn tập về đại lượng.

  • (26/11/2019)
 • Bài 14. Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

  • (27/11/2019)
 • Bài 15. Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

  • (28/11/2019)
 • Bài 16. Ôn tập về hình học.

  • (29/11/2019)
 • Bài 17. Ôn tập về hình học (tiếp theo)

  • (30/11/2019)
 • Bài 18. Ôn tập về tìm số trung bình cộng.

  • (01/12/2019)
 • Bài 19. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

  • (02/12/2019)
 • Bài 20. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó.

  • (03/12/2019)
 • Bài 21. Luyện tập chung.

  • (04/12/2019)
 • Bài 22. Luyện tập chung.

  • (05/12/2019)
 • Bài 23. Luyện tập chung.

  • (06/12/2019)
 • Bài 24. Luyện tập chung.

  • (07/12/2019)