Hộp kiến thức

Hộp kiến thức đi kèm với khóa Học tốt Toán 1 giúp các em hứng thú với Toán hơn, giúp Toán học sinh động và thú vị hơn.

Vui lòng không chia sẻ tài khoản cho người khác. Tài khoản vi phạm sẽ bị khóa vĩnh viễn.

HOCMAI chúc bạn học tập hiệu quả!

Mô tả khóa học

Hộp kiến thức là một phần của chương trình Học tốt Toán 1, hỗ trợ học sinh trong và sau khi học với giáo viên qua video bài giảng. Hộp kiến thức bao gồm:
  • Bộ thẻ học tập: bao bộ thẻ số và kí hiệu toán học, tia số, bảng số, cân thăng bằng - bảng điền số, đồ ghép hình trí uẩn, giúp học sinh nhận biết các số, các dấu, phép tính,....
  • Phiếu học tập: giúp học sinh vừa học vừa ghi chép bài học một cách dễ dàng, nhanh chóng, sinh động.
  • Đồ dùng học tập.

Các yêu cầu khóa học

Không có yêu cầu.

Kết quả học tập

  • Học sinh được thực hành, thao tác trong quá trình học tập theo yêu cầu của giáo viên một cách dễ dàng.
  • Học sinh được luyện tập lại nhiều lần các bài học cho đến khi thành thạo.
  • Kích thức hứng thú học tập của học sinh với bộ thẻ học tập nhiều màu sắc, phiếu học tập sinh động, chi tiết.

Đối tượng

Học sinh đang học khóa Học tốt Toán 1.

Đề cương khóa học