Học tốt Toán 6

"Học tốt toán 6" trang bị kiến thức căn bản, các kỹ năng tư duy, giải quyết vấn đề và các dạng bài tập giúp học sinh đạt được các chuẩn đầu ra theo chương trình giáo dục phổ thông mới.
Giáo viên: Lê Khánh Vy
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

Mô tả khóa học

Trong bối cảnh thay đổi của chương trình giáo dục phổ thông mới, rất nhiều phụ huynh, học sinh và giáo viên đều cảm thấy bất ngờ, lúng túng. Vì vậy, Học tốt toán 6 sẽ giúp giải quyết các vấn đề sau:
 • Giúp quý phụ huynh và các em học sinh tiếp cận một chương trình chuẩn đáp ứng tiêu chí "một chương trình, với nhiều bộ sách giáo khoa";
 • Trang bị các kỹ năng, phương pháp cho các em học sinh, từ đó xây dựng khả năng ứng biến, phát triển những năng lực tư duy mới cho học sinh. Đây là điều kiện tiên quyết đáp ứng những thay đổi về cấu trúc/cách thức/nội dung của các bài kiểm tra định kì hoặc kì thi tuyển sinh sắp tới;
 • Nội dung chương trình học bám sát xu hướng dạy học phát triển năng lực. Đây là xu thế tất yếu và là mục tiêu hướng đến của giáo dục. Đặc biệt với môn Toán.

Các yêu cầu khóa học

 • Học sinh cần in phiếu học tập (worksheet) trước khi bắt đầu bài học;
 • Đọc trước văn bản/xem trước nội dung nhắc nhở sau mỗi tiết học liền trước, trước khi bắt đầu vào tiết học mới;
 • Xem kĩ mục tiêu học tập để có thể tự đánh giá bản thân sau mỗi bài học.

Kết quả học tập

1) Kiến thức: Chắc kiến thức và thành thạo các phương pháp, kĩ năng thiết yếu để giải quyết mọi dạng bài trong các bài kiểm tra hoặc các kỳ thi.
2) Kĩ năng:
 • Phát triển tư duy toán học: tư duy và lập luận toán học; tư duy mô hình hoá toán học; tư duy giải quyết vấn đề toán học.
 • Được hình thành các năng lực theo chuẩn đầu ra của chương trình Toán học 6 bao gồm năng lực chuyên môn và năng lực khác;
 • Phát triển các kĩ năng khác: kĩ năng đặt vấn đề và giải quyết vấn đề, kĩ năng trình bày, phản biện, dự đoán, giao tiếp, diễn đạt...

Đối tượng

 • Học sinh lớp 6 muốn chủ động tham khảo chương trình mới hoặc học và ôn luyện kiến thức đã được học trên lớp;
 • Phụ huynh muốn tiếp cận nội dung chương trình và tham khảo cách dạy để hướng dẫn con mình tự học;
 • Giáo viên muốn tham khảo để chuẩn bị cho các bài giảng trên lớp.

Đề cương khóa học

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN

Bài 13. Hoạt động thực hành và trải nghiệm


 • Hoạt động thực hành và trải nghiệm

  • (31/10/2021)

CHƯƠNG 3. CÁC HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

Bài 04. Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Tính chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn


 • Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Tính chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn

  • (31/10/2021)

CHƯƠNG 4. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

Bài 03. Biểu đồ tranh


Bài 04. Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép


 • Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép

  • (24/10/2021)
 • Luyện tập về Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép

  • (26/10/2021)
  • 1

Bài 05. Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Thu thập dữ liệu về nhiệt độ trong tuần tại địa phương


 • Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Thu thập dữ liệu về nhiệt độ trong tuần tại địa phương

  • (28/10/2021)

Bài tập cuối chương 4


CHƯƠNG 5. PHÂN SỐ

Bài 01. Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên


 • Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên

  • (01/11/2021)
 • Luyện tập về Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên

  • (03/11/2021)

Bài 02. Tính chất cơ bản của phân số


 • Tính chất cơ bản của phân số

  • (05/11/2021)
 • Luyện tập về Tính chất cơ bản của phân số

  • (07/11/2021)

Bài 03. So sánh phân số


 • So sánh phân số

  • (09/11/2021)
 • Luyện tập về So sánh phân số

  • (11/11/2021)

Bài 04. Phép cộng và phép trừ phân số


 • Phép cộng và phép trừ phân số

  • (13/11/2021)
 • Luyện tập về Phép cộng và phép trừ phân số

  • (15/11/2021)

Bài 05. Phép nhân và phép chia phân số


 • Phép nhân và phép chia phân số

  • (17/11/2021)
 • Luyện tập về Phép nhân và phép chia phân số

  • (19/11/2021)

Bài 06. Giá trị phân số của một số


 • Giá trị phân số của một số

  • (21/11/2021)
 • Luyện tập về Giá trị phân số của một số

  • (23/11/2021)

Bài 07. Hỗn số


 • Hỗn số

  • (25/11/2021)
 • Luyện tập về Hỗn số

  • (27/11/2021)

Bài 08. Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Phân số ở quanh ta


 • Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Phân số ở quanh ta

  • (29/11/2021)

Bài tập cuối chương 5


 • Bài tập cuối chương 5

  • (01/12/2021)
 • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI CHƯƠNG V (31/10/2021)

CHƯƠNG 6. SỐ THẬP PHÂN

Bài 01. Số thập phân


 • Số thập phân

  • (03/12/2021)
 • Luyện tập về Số thập phân

  • (05/12/2021)

Bài 02. Các phép tính với số thập phân


 • Các phép tính với số thập phân

  • (07/12/2021)
 • Luyện tập về Các phép tính với số thập phân

  • (09/12/2021)

Bài 03. Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả


 • Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả

  • (11/12/2021)
 • Luyện tập về Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả

  • (13/12/2021)

Bài 04. Tỉ số và tỉ số phần trăm


 • Tỉ số và tỉ số phần trăm

  • (15/12/2021)
 • Luyện tập về Tỉ số và tỉ số phần trăm

  • (17/12/2021)

Bài 05. Bài toán về tỉ số phần trăm


 • Bài toán về tỉ số phần trăm

  • (19/12/2021)
 • Luyện tập về Bài toán về tỉ số phần trăm

  • (21/12/2021)

Bài 06. Hoạt động thực hành và trải nghiệm


 • Hoạt động thực hành và trải nghiệm

  • (23/12/2021)

Bài tập cuối chương 6


 • Bài tập cuối chương 6

  • (25/12/2021)
 • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI CHƯƠNG VI (12/11/2021)

CHƯƠNG 7. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG THẾ GIỚI TỰ NHIÊN

Bài 01. Hình có trục đối xứng


 • Hình có trục đối xứng

  • (27/12/2021)
 • Luyện tập về Hình có trục đối xứng

  • (29/12/2021)

Bài 02. Hình có tâm đối xứng


 • Hình có tâm đối xứng

  • (31/12/2021)
 • Luyện tập về Hình có tâm đối xứng

  • (02/01/2022)

Bài 03. Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên


 • Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên

  • (04/01/2022)

Bài 04. Hoạt động thực hành và trải nghiệm


 • Hoạt động thực hành và trải nghiệm

  • (06/01/2022)

Bài tập cuối chương 7


 • Bài tập cuối chương 7

  • (08/01/2022)
 • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI CHƯƠNG VII (19/11/2021)

CHƯƠNG 8. CÁC HÌNH HỌC CƠ BẢN

Bài 01. Điểm - Đường thẳng


 • Điểm. Đường thẳng

  • (10/01/2022)
 • Luyện tập về Điểm - Đường thẳng

  • (12/01/2022)

Bài 02. Ba điểm thẳng hàng - Ba điểm không thẳng hàng


 • Ba điểm thẳng hàng - Ba điểm không thẳng hàng

  • (14/01/2022)
 • Luyện tập về Ba điểm thẳng hàng - Ba điểm không thẳng hàng

  • (16/01/2022)
  • 1

Bài 03. Hai đường thẳng cắt nhau, song song - Tia


 • Hai đường thẳng cắt nhau, song song - Tia

  • (18/01/2022)
 • Luyện tập về Hai đường thẳng cắt nhau, song song - Tia

  • (20/01/2022)
  • 1

Bài 04. Đoạn thẳng - Độ dài đoạn thẳng


 • Đoạn thẳng - Độ dài đoạn thẳng

  • (22/01/2022)
 • Luyện tập về Đoạn thẳng - Độ dài đoạn thẳng

  • (24/01/2022)
  • 1

Bài 05. Trung điểm của đoạn thẳng


 • Trung điểm của đoạn thẳng

  • (26/01/2022)
 • Luyện tập về Trung điểm của đoạn thẳng

  • (28/01/2022)
  • 1

Bài 06. Góc


 • Góc

  • (30/01/2022)
 • Luyện tập về Góc

  • (01/02/2022)
  • 1

Bài 07. Số đo góc - Các góc đặc biệt


 • Số đo góc - Các góc đặc biệt

  • (03/02/2022)
 • Luyện tập về Số đo góc - Các góc đặc biệt

  • (05/02/2022)
  • 1

Bài 08. Hoạt động thực hành và trải nghiệm


 • Hoạt động thực hành và trải nghiệm

  • (07/02/2022)

Bài tập cuối chương 8


 • Bài tập cuối chương 8

  • (09/02/2022)
  • 1
 • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI CHƯƠNG VIII (05/12/2021)

CHƯƠNG 9. MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

Bài 01. Phép thử nghiệm – Sự kiện


 • Phép thử nghiệm – Sự kiện

  • (11/02/2022)
 • Luyện tập về Phép thử nghiệm – Sự kiện

  • (13/02/2022)

Bài 02. Xác suất thực nghiệm


 • Xác suất thực nghiệm

  • (15/02/2022)
 • Luyện tập về Xác suất thực nghiệm

  • (17/02/2022)

Bài 03. Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Xác suất thực nghiệm trong trò chơi may rủi


 • Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Xác suất thực nghiệm trong trò chơi may rủi

  • (19/02/2022)

Bài tập cuối chương 9


 • Bài tập cuối chương 9

  • (21/02/2022)
 • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI CHƯƠNG IX (11/12/2021)
Giới thiệu giáo viên
Lê Khánh Vy
Lê Khánh Vy -

Với cô, niềm vui của học sinh khi học được kiến thức mới và vận dụng tốt những kiến thức đó vào thực tế cuộc sống là sự thành công.

 

Cô là một người nhẹ nhàng và yêu thiên nhiên, cũng vì điều đó mà cô quý trọng và cảm thấy cuộc đời mình ý nghĩa từng phút giây. Trong dạy học, cô luôn muốn các em học toán và cảm nhận được niềm vui khi mình được học các kiến thức mới, vận dụng những kiến thức mình vừa học vào để giải quyết một số vấn đề trong cuộc sống và đạt kết quả tốt trong trường.