Hướng dẫn giải bải tập Toán 9

Hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa hiện hành môn Toán lớp 9.
Nhấn để bật tiếng

Mô tả khóa học

  • Khóa học giúp học sinh giải quyết tất cả các bài tập trong sách giáo khoa môn Toán lớp 9.
  • Giải thích chi tiết, cặn kẽ và hướng dẫn học sinh cách làm từng bài tập.

Đối tượng

Học sinh đang học lớp 9 trên cả nước.

Đề cương khóa học

HƯỚNG DẪN HỌC TRỰC TUYẾN


[ĐẠI SỐ] CHƯƠNG I: CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA


[ĐẠI SỐ] CHƯƠNG II: HÀM SỐ BẬC NHẤT


[HÌNH HỌC] CHƯƠNG I: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC


[HÌNH HOC] CHƯƠNG II: ĐƯỜNG TRÒN


[ĐẠI SỐ] CHƯƠNG III: HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN


[ĐẠI SỐ] CHƯƠNG IV: HÀM SỐ BẬC HAI


[HÌNH HỌC] CHƯƠNG III: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN


[HÌNH HỌC] CHƯƠNG IV: HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN – HÌNH CẦU


BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM