TopUni Tổng ôn iLive Tiếng Anh

TopUni Tổng ôn iLive Tiếng Anh dự kiến khai giảng tháng 06/2024. Lịch học sẽ được cập nhật trong thời gian tới.
Giáo viên: Nguyễn Trung Nguyên

Mô tả khóa học

Đề cương khóa học

Giới thiệu giáo viên
Nguyễn Trung Nguyên
Nguyễn Trung Nguyên -

Cách giảng bài gần gũi, đưa ra những ví dụ gắn liền với thực tế cuộc sống, giúp HS hình thành quan điểm của riêng mình và định hướng rõ hơn về tương lai.

  • Giảng dạy môn tiếng Anh từ năm 2013 đến nay.
  • Thầy chuyên giảng dạy cho sinh viên các trường Đại Học nhằm mục tiêu định hướng sử dụng tiếng Anh trong công việc và giao tiếp.